tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
When you put too much milk in a cup of tea.
"That moment when you've overmilked a cup of tea and you have to start again."
viết bởi Gingerfish 10 Tháng sáu, 2014