tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
An awesome DJ who prank calls people on stickam.
stickam.com/ownagepranks
"I listened to DJ Ownage last night, he's so awesome I hope he'll be our DJ for the prom"
viết bởi Buckuu Rogers 14 Tháng tư, 2008
 
2.
Ownagepranks is the head ballsack.
"Dude, ownagepranks is so big, he broke my nose"
viết bởi Andrew FTW 25 Tháng năm, 2008