tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The feeling of pain expressed by alpha males in denial. Used as an expletive.
Owness!
viết bởi William Blue 24 Tháng tám, 2009