Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
when you take your penis, and stick it in a womans buttocks
"Last night i got some P in B action and busted inside!"
viết bởi tribalwar 21 Tháng một, 2004
50 41