tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Party wave

when everyone jumps on the same wave. common at cylinder beach, Stradbroke Island.
'quick jump on this wave, P WAVEE!!!'
viết bởi Angus_08 25 Tháng một, 2008

Words related to p wave

cylinder beach group wave party wave straddie
 
2.
a eathquake wave
pwave.. P WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVE
viết bởi coca 07 Tháng hai, 2004