tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
in twinbrook it means to smoke some ganja
hey lets go pada after school
viết bởi tbrida 15 Tháng một, 2011