tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
To be of the utmost faroutedness.
Adipose wave, that was padang padang.
viết bởi Poncho Punch 25 Tháng tám, 2006

Words related to padang padang

adipose blarney butter dankity jazzin