tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Strong and handsome.
Tom Cruise is such a Padar.
viết bởi Mr Bray 01 Tháng mười hai, 2004