tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
8.
Padawan = Star wars apprentice, also used for n00b.
indeed padawan!

Stfu my padawan!

You have improved, padawan
viết bởi Simon 19 Tháng một, 2005