tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a mix between a hippopotamus and a paebra.Its a vicious mystical animal that chases drugged kids.
josh run from that paebra
o shit did you see that paebra
viết bởi paebra1 21 Tháng tám, 2009

Words related to paebra

beast drugs monster pabra praba