tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To paedophile someone.
The art of being a paedophile.
Old man: *wink wink*
Little girl: STOP PAEDOPHILING ME!
viết bởi Stephanie 12 Tháng mười một, 2004