tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Slang term for vagina.
"slangin that pajoggin"
viết bởi pajogginslanger 03 Tháng tư, 2009

Words related to pajoggin

vagina beaver box cooch cooter poon pussy twat vagine vajayjay