tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Past tense of the word "Pajown"
I totally pajowned you, man!
viết bởi Young-Min 09 Tháng mười, 2004

Words related to pajowned

pajown