An informal way of saying goodbye. Basically bye or chow but in Russian!
See you later, paka!
viết bởi willsamaphone 02 Tháng hai, 2015
An exclamation very near to the word fuck. It is used when expiriencing pain, happiness, anger, exitment etc.
"PAKA!!!!" a student screamed in the middle of class. The teacher turned around wondering who distrupted his lesson...
viết bởi Israeli Cat 04 Tháng năm, 2005
Female who likes to get drunk and have sex like a porn star
She was such a Paka tonight
viết bởi MistyCones 19 Tháng chín, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×