tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
curry turds from Ghandi Men
viết bởi Shani 18 Tháng mười, 2003