tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Broken not working
The televisions pakaru
viết bởi Brogan Fraser 20 Tháng bảy, 2005

Words related to pakaru

broken knackered lemon munted sucked the kumara