tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Personified meanin of dick in sinhalese..
That pakaya doest stand a chance against me.
viết bởi Ibba 07 Tháng chín, 2006