tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
ancient men of the stone age
kamyu pakemin banget dah
viết bởi ditit sareb 12 Tháng năm, 2010