tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Greatest word ever made. For the definition see to paki
You just got pakid by Mrs. Washabaugh.
viết bởi TheWakiPaki 24 Tháng tư, 2008