tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
verb. To go dating in the Hokkien chinese dialect.
Yesterday go paktor with your ex again? BOJIO?!
viết bởi statquo112 26 Tháng mười, 2013