tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
flower; the prettiest girl in the world
most beautiful and strongest chick known as palesa
viết bởi Desire Nickole 01 Tháng tư, 2010