tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A sexual manuver involving 4 males 1 female and a box of fresh cupcakes
That was a hot Pangbourne sesh last night
viết bởi Blah123695 13 Tháng chín, 2013