tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Filipino word for ugly.
mang, that dude is so panget, his reflection got a blindfold.
viết bởi Phil T. Rich 11 Tháng mười, 2004