tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A guy who will screw any girl, no matter how crusty she is. This includes family members.
That paniebianco banged my grandmother.
viết bởi Diego 15 Tháng một, 2003