tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
annoying, to be annoying/irritating,to be bitch like
That punk Sean Jean is one pannxty motherfucker.
viết bởi Millers-Angels 06 Tháng mười một, 2008

Words related to pannxty

pannk pannx pannxish pannxster panx