tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An action that's usually unexpected and/or slightly retarded.
No pannyactions please.
Pannyaction!
F*cking pannyaction.
viết bởi BK3 13 Tháng mười hai, 2012