tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
pussy, good pussy
damn i got me some panoch last night
i tore that shit up!!!
viết bởi aabby-shiz 12 Tháng bảy, 2008