tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
relating to the belly; abdominal.
I had terrible pantecine pains yesterday and had to take some strong antibiotics.
viết bởi uttam maharjan 25 Tháng một, 2011