Top Definition
1. a person or thing that lags; lingerer; loiterer.
2. moving, developing, or responding slowly; sluggish; dilatory; backward.

"Lyzia is a pantleg."
viết bởi wishful 09 Tháng năm, 2008
1. a person or thing that lags; lingerer; loiterer.
2. moving, developing, or responding slowly; sluggish; dilatory; backward.
I wish she would hurry up, Lyzia is a pantleg.
viết bởi wishful 10 Tháng năm, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×