tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
being well-endowed, in the pants
The moans of women vary on how pantly you are.
viết bởi PerforateNate 20 Tháng ba, 2011