tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
describing someone whom you find absolutely delicious
The new kids's definitely pantropical
viết bởi Teekadilly 08 Tháng ba, 2011