Top Definition
A pants blaster is a fart so explosive it blows your pants off, leaving only the waistband.

Often encountered after a taco and beer binge.
Fred's friends heard a gigantic fart and then saw him staggering down the stairs covered in poop, wearing only the waistband of his jeans.

"Pants blaster," said Syd.

"Open a window," said Geoff.
#poot #fart #pants #explosion #waistband
viết bởi scodder 17 Tháng năm, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×