tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Low down dirty slang term for a woman.
The boy's night out was fun until those panty soilers kept begging us to buy them drinks.
viết bởi earlsgarage 13 Tháng tám, 2005