tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Describing something so fantastic, your panties should go down.
A: You know that song "Ring Ding Dong" by SHINee? Isn't it pantytastic?! :">

N: I knooooooow! XD
viết bởi Ellenonymous12 25 Tháng sáu, 2011