tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
15.
A retard who cannot spell pansy properly
00:42:09 <+SBS5DjChrissy> predator
00:42:14 <+SBS5DjChrissy> are u a panzy? too?

^^ see, a fool
viết bởi FiRe 02 Tháng chín, 2004
 
16.
brian david unangst ...
brian is a fucking panzy
viết bởi mandar 14 Tháng một, 2005