tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
spanish slang for vagina
"a tu madre le apesta la paparucha"
yo moma's vagina stinks yo!
viết bởi bulldozer 28 Tháng chín, 2009

Words related to paparucha

hoochie panocha pussy roach vagina