Top Definition
Word to descripe a scriptard, nublet, or FFT member that plays NS
OMG you are such a paque!
viết bởi Okra 06 Tháng mười, 2003
An offensive name that can be given to any male with extraordinarily skinny or slim fingers.
Ewww! Get off of me, paque!
viết bởi nsplayer 07 Tháng mười một, 2003
To !@#$ anything till its brain is out, you use this to annoy other people when they dont know what you are talking about.
Person 1-I am gonna paque you!
Person 2 thoughts- uh oh, paque, what does that mean?
Person 2- not if i do it 1st
person 1 thoughts- HAH i win.
viết bởi Bobbyftw23243 10 Tháng bảy, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×