tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
1. A bunch of things.
2. A lot
Tengo un paqueton de bainas que hacer.
viết bởi Domexicano 15 Tháng ba, 2005