tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a girl who takes it in the ass.
So, do think she's a par three?
viết bởi infiniti 15 Tháng tám, 2003