tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Someone who is paranoid.
She's such a para-anna.
viết bởi TTL! 11 Tháng mười, 2010