tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A non-removable growth on ones skin.
Gertrude had a paraboidal on her neck that bulged as she spoke; it was not a pretty sight.
viết bởi Miercoles Franklin 28 Tháng sáu, 2012