Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
to express exhasperation/ sexually abusing a fiberglass
holy shit. parker; did colb just say parcheezium?
viết bởi john laney 19 Tháng năm, 2007
0 0

Words related to parcheezium:

colb exhasperation laney parker sex