tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An alternative to passionate.
I am very passional about girls in boyshorts
viết bởi DJ Woske 04 Tháng hai, 2011