tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a sexy man. who love to make igloos
awh man i just pulled a pat malloy. i made so many igloos while being sexy .
viết bởi ohyeah333 02 Tháng một, 2008

Words related to pat malloy

igloo malloy pat sexy