tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a green potato
bob: Look at those rad patateos!!
viết bởi lolo patateo 23 Tháng một, 2014

Words related to patateo

green green patateo green potato potato