Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
a skinny crackhead with little or no teeth
Did you see the pateef chick in the highlands? she had a butter face!
viết bởi mxrider69+8 07 Tháng sáu, 2011
1 0