tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
- derives from the german language

definition:
(wannabe) streaker
"He's doing a hirni!"
viết bởi the friendly friend 09 Tháng sáu, 2004