tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
When you enjoy taking off hott pink panties and throwing them on the bedroom floor.
Girl: why are you patmannaing my hott pink panties?
viết bởi paddymac91 12 Tháng mười hai, 2012