tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
hot, sexy, lovely looking cutie! everyone loves this girl/boy
Hey Dude were is your patoosh?
viết bởi monster love 23 Tháng hai, 2010