tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
an individual with a love of ducks, often bordering on sexual obsession.
Alex is a patophile.
viết bởi krazymack 19 Tháng năm, 2011